Vítejte

Rádi bychom vám představili činnost našeho neziskového sdružení. Máme více než 20-leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých a nabízíme široké spektrum jednodenních seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj, sebepoznání i léčení. Připravili jsme pro vás také komplexní studijní programy v oborech Arteterapie, Práce se sny a Práce s tělem. Náš integrativní přístup je jedinečný šíří svého zaměření a zvláště propojením rozmanitých škol západní psychoterapie i východní praxe. Chcete-li se dostat do hlubšího kontaktu se sebou samými a druhými, načerpat inspiraci pro svou profesi, či objevit nové způsoby, jak řešit své problémy a nebo vás zajímá, jak psychoterapeut pracuje, jste vítáni!

Psychoterapie je oborem, který má  mnoho různých podob a nebývá vždy jednoduché se v jejích tvářích zorientovat. V našich studijních oborech bychom Vám psychoterapii rádi představili tak, jak ji vnímáme my: jako vztah k člověku, který rozvíjí jeho tvořivý potenciál, jako atmosféru, která iniciuje uzdravující procesy v nás, jako provázení, jež vnímá a reflektuje naše rozmanité potřeby a dimenze, jako partnerství, jež respektuje nejrůznější způsoby růstu a možnosti učení se.

Osobnostní změna je tak vždy jedinečným, neopakovatelným a z klientova nitra vycházejícím procesem, kde nejpodstatnějšími hybnými momenty zůstávají schopnost empatického porozumění klientovi a akceptace co nejširšího spektra jeho prožitků. Terapeutovou zodpovědností je nejen kultivace uvedených postojů, ale také schopnost sebereflexe v autentickém terapeutickém vztahu. Kongruentní terapeut pak jako součást své žité zkušenosti nabízí v konkrétním vztahu takové prostředky terapeutické práce, které považuje za ty nejúčinnější a nejvhodnější. V jeho (a potažmo i v klientově) osobnosti dochází k integraci rozmanitých psychoterapeutických přístupů, technik, léčebných metod a cvičení.

Díky společné práci klienta a terapeuta, v jejich vzájemné interakci, vzniká potenciál terapeutické změny, který proměňuje prožívání a chování, následně vztahy s druhými, práci a životní perspektivy.Terapie tak pro klienta může být zkušeností, která umožní navázat hluboký kontakt s duší, porozumět jí, být sám sebou, pečovat o své vztahy, nechat úzdravné síly zacelit bolest, zmírnit úzkost, která ochromuje a zvládnout strach, jež nás štve k neklidu a zmatku. Zkušeností, jež umožní skrze prožité potíže, konflikty, kolapsy a krize propojit zážitky našeho vnitřního světa do smysluplné sítě, jež může být uměním plně prožitého života.

Světlana Francová