Jak se přihlásit

Ke všem vzdělávacím aktivitám pořádaným IIPP je třeba absolvovat registraci ke studiu: ta obnáší vyplnění jednoduchého dotazníku a krátký rozhovor. Jejím smyslem je porozumět osobní motivaci uchazeče ke studiu, jeho aktuální situaci, celkovému směřování a vyladění. Registrace má tedy osobní charakter, nikoliv vědomostní  – nejedná se o zkoušku! Od účastníků nepožadujeme žádné předchozí vzdělání ani zkušenosti v oboru.

Po ověření si oboustranného zájmu má registrovaný student právo vstupu ke všem formám studia – ať to jsou jednodenní semináře či komplexní studijní programy (Práce se sny, Práce s tělem, Arteterapie). Registrace je třeba se zúčastnit jen jednou, tedy jen před přihlášením se k Vašemu prvnímu semináři či studijnímu programu.

Poznámka: Studenti ČGK/IAPG již registraci absolvovat nemusí, přijetí ke studiu grafologie a psychologie je opravňuje k účasti na všech vzdělávacích nabídkách IIPP.

Všechny formy vzdělávání v rámci IIPP jsou koncipovány jako netradiční výuka, ve které nejde jen o to pouze předávat intelektuální fakta, ale získat trvalé poznání zejména prostřednictvím živého, emočně nabitého zážitku – sebezkušenosti. Studijní skupiny jsou proto vždy sestavovány s ohledem na bezpečí ve skupině a její potenciál k růstu. Institut si tak ponechává právo výběru studentů.

Jsme si vědomi toho, že registrace může být pro studenty, zejména mimopražské, časově náročnou záležitostí. Pro ulehčení průběhu registrace se budeme snažit vždy nabízet více různých termínů tak, aby měli naši budoucí studenti více příležitostí, kdy ji mohou absolvovat.  Věříme, že se časový vklad (náš i uchazečů) zúročí v bezpečné atmosféře, příznivé nejen pro přijímání nových poznatků, ale i pro sebepoznání a léčení.

Termíny registrace

  • sobota 21. 3. 2015   v 10,15 hod.
  • sobota 28.3. 2015   v 10,15 hod.

Místo konání

ZŠ Korunovační 8, Praha 7 – Letná, 2.patro.

Vchod do školy je z boční Sládkovy ulice.

Bližší informace podá na místě Jan Vojíř (výuka ČGK- tlf. 777 77 12 18)

Dopravní spojení

http://www.idos.cz/

Registrace ke studiu je bezplatná.