Náš tým

PhDr. Jan Jeřábek

Motto:

Aby pochopil co je podstatou života, vydal se mladý mnich z kláštera na cesty po světě. Po mnoha letech cestování se konečně vrátil do kláštera, aby navštívil svého starého učitele. „Co je tedy podstatou života?“ zeptal se ho učitel. „Když se rozplynou mraky, proniká světlo měsíce až do hlubin jezera.“ vysvětloval žák. Učitel se rozhněval „Jsi starý, tvoje vlasy zbělely, v ústech máš jen pár zubů a stále jsi nic nepochopil.“ Mnich sklopil hlavu a v jeho očích se zaleskly slzy. Po chvíli se optal: „Můžeš mi tedy říci, jaká je skutečná podstata života?“ „Ale jistě,“ odpověděl starý učitel, „když se rozplynou mraky, proniká světlo měsíce až do hlubin jezera.“  (tradiční zenový příběh)

Vystudoval FFUK, obor kulturologie. V roce 1999 ukončil výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA). Dále absolvoval jeden roční a dva dvouleté kurzy zaměřené na práci s tělem v psychoterapii. Od roku 1992 se také intenzivně věnuje umění tchaj-ťi čchüan, čchi-kung a dalším formám meditační praxe. Vytvořil integrativní model osobnosti, který v sobě spojuje přístupy humanistické, dynamické, existenciální a transpersonální psychoterapie. Je také tvůrcem původního sytému práce s tělem, který propojuje západní i východní terapeutickou tradici. Ve své psychoterapeutické praxi s klienty se vedle běžných problémů zaměřuje zvláště na psychosomatická témata a problematiku osobnostního růstu a kultivaci spirituality.

Vytvořil koncepci studia IIPP a je také jeho ředitelem.

Shrnující profesní stránky PhDr. Jana Jeřábka si můžete prohlédnout zde.

 

Bc. Světlana Francová

Motto:

„Představivost je důležitější než vědomosti. Ty jsou omezené a mohou být povrchní, představivost zahrnuje celý svět.“ (Albert Einstein)

„Jemné a citlivé společenství nabízené empatickým člověkem, jenž musí disponovat opravdovostí a úctou, přináší osvícení a hojivý účinek.“ (Carl Rogers)

Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka PCA dle C. Rogerse akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP zakončila v roce 2008 prací „Terapeutická skupina zaměřená na snícího“, která představuje možnosti aplikace PCA přístupu na práci se snem ve skupině.

Studium oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě J.A. Komenského zakončila v roce 2013 kvalifikační prací na téma „Základní postoje přístupu zaměřeného na člověka C. Rogerse a jejich výrazové projevy v písmu“.

V rámci východní léčebné tradice se zajímá o vzájemnou interakci duše a těla, o možnosti ovlivňování psychologických aspektů terapeutickými postupy zaměřenými na tělo a naopak: jak se úzdravné duševní procesy projevují v ústupu tělesných potíží. Absolvovala 3-letou školu profesionálního shiatsu a kurz akupunktury Su Jok.

 

Marie Jeřábková, Ph.D.

Motto:

„Naděje v proměnu člověka“

„Každý den je nové ráno, nová naděje“

Vystudovala FF UK, obor pedagogika. V roce 1993 zakončila postgraduální studium v oboru psychologie, specializaci „Aplikační metody sociální psychologie“, kvalifikační práce na téma „Hrou k úspěšné komunikaci“. V roce 2007 dokončila doktorský studijní program prací na téma „Rodina a „věci“ s ní související.“

Dlouhodobé výcviky:

  • 1994-1995 Arteterapie – základní výcvik pod vedením PhDr. Zdeňka Petrželky, CSc.
  • 1993-1996 Výcvik a výuka v integrativní psychoterapii
  • 1996-2002 Logoterapie a existenciální analýza (oblasti: Logoterapie jako teorie osobnosti, Logoterapie v krizových prevencích, Metody logoterapie a logoterapeutická intervence – klinická část; Lékařská péče o duši – existenciální část)

Doplňující vzdělání:

  • 2006-2007 „Průvodce kvalitou“ – zavádění standardů kvality služby do praxe – zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách

Dlouhodobě se jako o základní životní téma zajímá o práci s vinou, utrpením a konečností, včetně odpuštění.