Existenciální psychoterapie I., II., III.

Cyklus seminářů se zabývá základními existenciálními danostmi lidského života: pomíjivostí a smrtelností, svobodou, osamělostí a hledáním smyslu života. Vedle teoretického vysvětlení jednotlivých oblastí z pohledu existenciální terapie se budeme věnovat především osobní prožitkové praxi. Semináře je možno absolvovat jednotlivě nebo jako celek.