Existenciální psychoterapie I. – smrt

Seminář je volnou součástí cyklu věnovaného existenciální psychoterapii a jeho základním tématem je:

POMÍJIVOST A SMRTELNOST

  • Základní danosti lidské existence: smrt, smysl, svoboda a samota
  • Smrt jako stín naší kultury
  • Smrt z hlediska psychologie výrazu
  • Smrt jako symbol, smrt ve snech, symboly smrti
  • Smrt a buddhistická psychologie
  • Smrt a změna hodnotového systému
  • Smrt a neuróza
  • Vedle teoretického vysvětlení jednotlivých oblastí se budeme věnovat především osobní prožitkové praxi

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás