Focusing

Tento seminář učí, jak se dostat postupně a bezpečně do kontaktu s vlastním nitrem. Součástí prožitkových cvičení jsou především jednotlivé kroky tohoto procesu. Focusing je zde vysvětlen na různých kazuistikách i na příkladech z umělecké literatury. Nedílnou součástí je i to, jak prakticky využít focusingu v sebepoznání, v rozvoji blízkého vztahu i v prohloubení kreativity.

Programová nabídka

  • Focusing jako terapeutická technika kontaktu s vlastním nitrem
  • Psychologické paralely focusingu
  • Focusing a výraz
  • Focusing v krásné literatuře
  • Předpoklady focusingu a jeho základní postup
  • Praktické aplikace focusingu (pro snazší zvládnutí postupu doporučujeme seznámení se s technikou v knize E. Gendlina: Focusing, nakladatelství Portál)

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás