Komunikace zaměřená na klienta

Seminář je určen pracovníkům všech pomáhajících profesí, kteří se chtějí ke svým klientům vztahovat efektivněji, kompetentněji a zaměřit se na iniciaci terapeutické změny. Je ale také otevřen zájemcům, kteří si přejí více porozumět hlubší povaze svých osobních vztahů a cítit se v nich pohodlněji a uspokojivěji. Komunikace zaměřená na klienta vychází z východisek amerického psychologa Carla Rogerse, který se klíčovým způsobem zasloužil o zásadní obrat v psychologii 20. stol. od mechanistického přístupu k umění nastolit ve vztahu s klientem podmínky jeho přirozeného růstu a konstruktivního posunu.

Programová nabídka

  • Základní podmínky pomáhajícího vztahu: empatie, akceptace a autentičnost a jejich synergické působení
  • Kvalita vztahu mezi pomáhajícím a klientem – 2 odlišná paradigmata: intervence zaměřená na problém (či na pohled pomáhajícího) a komunikace zaměřená na klienta
  • Zásadní rozdíly mezi běžnou interakcí a komunikací zaměřenou na klienta
  • Způsob vedení rozhovoru s klientem, analýza ukázky běžného rozhovoru a jeho transformace do vztahového rámce klienta
  • Techniky aktivního naslouchání
  • Praktické ukázky a nácviky uvedených technik

Lektorka

Světla Francová

Časový rozsah

jednodenní seminář, 9,30 – 12,45 a 13,45 – 17,00

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás