Psychologie dechu

Je zaměřena na centrální tělesnou funkci, která ale také sehrává důležitou úlohu při práci s myslí. Pomocí dechu můžeme ovlivnit a léčit prakticky všechny psychosomatické nemoci. Náš seminář je zaměřen jak na problematiku anatomie dýchání, tak i na vztah dechu a koncentrace, dechu a emocí, dechu a prožitku energie atd. Jeho přirozernou součástí je nácvik dechových technik.

Programová nabídka

  • Anatomie dechu
  • Dech a zdraví, dech a prožívání, dech a vědomí
  • Dech jako diagnostika i jako psychoterapie
  • Dýchání jako základní způsob energetizace osobnosti
  • Dechové techniky – praktický nácvik (9 dechů, plný dech, 6 šumů)

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás