Psychologie tarotu

Předkládá práci s tarotem jako součást prožitkové psychoterapie. Zkoumá základní východiska této práce, jimiž jsou: symbolické prožívání, práce s projekcí a focusing. Podrobně vysvětluje a uvádí řadu příkladů fenomenu synchronicity a věnuje se také hlubším souvislostem fenomenu psychologie osudu.

Programová nabídka

  • Tradice tarotu
  • Tarot vnější a vnitřní
  • Psychologická východiska práce s tarotem (projekce, symbolické prožívání, pociťovaný význam, synchronicita)
  • O způsobech myšlení čili jak je to s náhodou
  • Okruhy významů Velké Arkány
  • Praktická cvičení (rituál tarotu a další)

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás