Psychologie zdraví a nemoci

Seminář zkoumá různé psychologické aspekty zdraví a nemoci. Zabývá se také "magií léčení", tj. jak probudit placebo či nocebo efekt a vysvětluje univerzální model vzniku nemoci. Důležitou složkou je pak teorie a praxe posilování vlastní imunity.

Programová nabídka

  • Aspekty zdraví: zdraví a mysl, zdraví a energie, zdraví a sebeužívání, celostní a fragmentované pojetí zdraví atd.
  • Aspekty nemoci: postoje k nemoci, smysl nemoci, výhody nemoci, nemoc jako symptom atd.
  • Magie léčení: placebo a nocebo efekt
  • Model vzniku nemoci
  • Imunoterapie čili jak uvolnit a posílit svůj imunitní systém

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás