Terapeutický model a cesta vnitřního osvobození

Náplní semináře je detailní vysvětlení problematiky integrativní psychoterapie. Podrobně jsou zde probrány její jednotlivé aspekty, jimiž jsou: osobnost terapeuta, teoretický model osobnosti, fáze terapeutického procesu, techniky a supervize. To je ilustrováno řadou kazuistik. Podrobně se zde zabýváme zvláště terapeutickým modelem osobnosti a vlastním prožitkem jeho složek. Seminář zařazuje moderní psychoterapii do tradice tzv. filozofie věků jejímž hlavním tématem je cesta vnitřního osvobození.

Programová nabídka

  • Složky psychoterapie: osobnost psychoterapeuta, vztah s klientem, model osobnosti, techniky, proces terapie, supervize
  • Jednotlivé oblasti univerzálního modelu osobnosti, jejich obsah a vlastní prožitková zkušenost (přirozené dítě, vnitřní rodič, adaptované dítě, dospělý)
  • Řada konkrétních psychoterapeutických kazuistik
  • Co je filosofie věků a jaký je její vztah s moderní psychoterapií
  • Jak probíhá cesta vnitřního osvobození

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás