Symboly nejen ve snech

Seminář je určen těm, kteří chtějí hlouběji a detailněji porozumět svým snům. Nabízí uvedení do jazyka snů (psychologické pojetí symbolu) a řadu metod jak se sny pracovat (například jungiánská analýza, gestalt, focusing, na proces orientovaný přístup ad.). Celý proces je ilustrován řadou snových kazuistik.

Programová nabídka

  • Práce se sny jako paralela k práci s rukopisem
  • Co je symbol, osobní a kolektivní rovina symbolu, jak symbolům porozumět
  • Různé způsoby práce se sny (jungiánská analýza, gestalt, focusing, meditace, na proces orientovaná terapie)
  • Prožitková práce se sny
  • Zkušenostní cvičení – práce se snovým symbolem

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč

Přihláška na seminář

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás