Úzkosti všedního dne

V tomto semináři se zaměříme na různé formy úzkosti a jak s nimi v psychoterapii pracovat. Vysvětlíme si epidemii úzkosti v moderní společnosti a budeme zkoumat projevy úzkosti v rovině těla i mysli. Dále se pak zaměříme na strach, který může plnit roli bezpečnostního systému a na to jak tento systém lépe vyladit. Součástí semináře je i téma symbolů úzkosti ve snech.

  • Rozdíl mezi strachem a úzkostí
  • Epidemie úzkosti v moderní společnosti
  • Strach jako bezpečnostní systém
  • Úzkost a tělo
  • Úzkost a mysl
  • Existenciální pojetí úzkosti
  • Model emocí jako ohně
  • Úzkost ve snech
  • Metody psychoterapeutické práce s úzkostí

Lektor

PhDr. Jan Jeřábek

Časový rozsah

 8 vyučovacích hodin

Cena

800,- Kč