Studijní programy

Informace ke komplexním studijním programům

Studium je určeno pro všechny zájemce o dané téma, zejména pro všechny pomáhající profese (lékaře, zdravotníky, psychoterapeuty, sociální pracovníky, adiktology, grafology, pedagogy, lektory a další). Zprostředkuje osobní zkušenost s terapeutickou prací a umožní tak získat realističtější pohled na složitý proces osobnostní změny člověka. Výuka je koncipována jako součást celoživotního vzdělávání dospělých, které umožňuje získávat kdykoliv v průběhu života stejné kvalifikace a kompetence různými vzdělávacími cestami. Cílem studia je předávat znalosti, rozvíjet dovednosti, kultivovat tvořivost. Studijní skupiny jsou uzavřené, což spolu s větším počtem setkání umožní vytvořit bezpečný rámec, ve kterém můžeme skutečně růst a učit se.

Důležitou součástí studijního programu je důraz na osobní přínos pro každého účastníka, vždy na počátku je s posluchači sestavována zakázka. Ta umožní lektorům porozumět různým očekáváním, zájmům a možnostem členů studijní skupiny a více se tak zaměřit požadovaným směrem.

Nabídka komplexních studijních programů

Rozsah studia

Studium je rozčleněno do 4 víkendových setkání, t. j. 8 vyučovacích dnů (celkem 56 vyučovacích hodin). Jednotlivé víkendy po sobě následují v rozestupech přibližně 6-8 týdnů.

Skupinoví facilitátoři a lektoři

PhDr. Jan Jeřábek a Bc. Světla Francová

Časový rozvrh dne

sobota: neděle:
09,30 – 11,00 I. vyučovací blok 09,00 – 10,30
11,15 – 12,45 II. vyučovací blok 10,45 – 12,15
12,45 – 13,45 polední přestávka 12,15 – 13,15
13,45 – 15,15 III. vyučovací blok 13,15 – 14,45
15,30 – 17,00 IV. vyučovací blok 15,00 – 15,45

Místo konání

Výuka se koná v budově Základní školy Korunovační 8, Praha 7 – Letná. Mapa zde. Informace o dopravním spojení naleznete na: www.idos.cz

Termíny konání

Studijní programy nabízíme v průběhu celého roku, o jejich zahájení rozhoduje zájem účastníků. Zájem o studium avizují zájemci předběžnou přihláškou, kterou naleznou vždy u každého studijního programu. Jakmile budou termíny setkávání po dohodě se zájemci vybrány, budou na našich stránkách zveřejněny v Aktualitách.

Studijní programy pro celé skupiny

Máte-li zájem o program, který není v aktuální nabídce, kontaktujte nás. Při dostatečném počtu zájemců jsme schopni zahájit jakýkoliv z našich studijních programů ve vámi požadovaném termínu. Můžeme též přizpůsobit místo a formu výuky různým skupinám, např. pracovním, jako formu teambuildingu, zvyšování emoční inteligence, kreativního a výkonnostního potenciálu týmů.

Postup při přihlašování

  1. Máte-li zájem o seminář (či komplexní studijní program), je třeba, abyste se nejprve osobně zúčastnili registrace. Studentům ČGK/IAPG jako registrace platí vstupní testy ke studiu grafologie a psychologie.
  2. Po zaregistrování mezi studenty Institutu můžete vybírat dle zájmu konkrétní studijní nabídky.
  3. U zvoleného semináře či studijního programu naleznete elektronickou přihlášku – prosím vyplňte a odešlete.
  4. Jakmile bude naplněn minimální počet účastníků, odešleme Vám e-mail s nabídkou termínu (ů).
  5. Poté, co bude s přihlášenými zájemci termín dohodnut, obdrží studenti e-mailem pevně stanovený termín konání (semináře) či termín zahájení (studijního programu) a nabídka se objeví v Aktualitách.

Bankovní spojení

č.ú.: 670100-22 11 53 22 76/6210