Arteterapie

Forma studia

Studium má formu zážitkové terapeutické skupiny. Maximální počet studentů v jedné skupině je 15. Každý vyučovací den je sestaven jako kombinace teoretické výuky (většinou dopoledne) a praktické práce ve skupině.

Teoretická témata

 • pojetí arteterapie
 • relaxace a imaginace v arte
 • výrazové pojetí
 • symbolické pojetí
 • psychologie barev
 • psychoterapeutická práce s prožitkem
 • principy interpretace
 • vztah terapeut – klient

Struktura dne

 • úvodní a závěrečná skupina kurzu
 • teoretická přednáška
 • relaxace, imaginace a tvorba
 • práce s prožitkem (samostatně i ve dvojicích)
 • skupina
 • diskuse

Termíny výuky

13. – 14. 6. 2015

27. – 28. 6. 2015

Další dva víkendy budou vybrány po dohodě s přihlášenými zájemci.

 

Témata a techniky

Témata

 • bezpečné místo
 • podporující symbol
 • přirozené dítě
 • moje role
 • sen
 • stín
 • krize
 • vize, životní perspektiva

Techniky

 • kreslení rukama
 • vodovky, tempery, křídy
 • koláže
 • modelování
 • a další materiály a techniky

Cena

8.600,- Kč výuka včetně pomůcek na tvorbu

Přihláška ke studiu

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás