Práce se sny

Forma studia

Studium má formu zážitkové terapeutické skupiny. Maximální počet studentů v jedné skupině je 15. Každý vyučovací den je sestaven jako kombinace teoretické výuky (většinou dopoledne) a praktické práce ve skupině.

Teoretická témata

 • psychologie symbolu – viz. jazyk snů
 • vztah klient – terapeut
 • modely a techniky
  • Jung – základy psychologie osobnosti, volné asociace a amplifikace, rovina subjektu a objektu, tři cesty k nevědomí, imaginace jako hlavní funkce duše atd.
  • focusing – fáze focusingu, práce s pociťovaným významem snového obrazu
  • gestalt terapie – sen jako nedokončený gestalt, technika prožitkové identifikace
  • na proces orientovaná terapie – kanály procesu (sen není pouze ve vizuálním kanále), primární a sekundární proces, snové tělo, amplifikace a přepnutí kanálů procesu
 • typické fáze práce se snem – např. také mapa snu
 • práce se snem jako součást prožitkové terapie
 • interpretace snů – vztah terapeut – klient, práce se snem jako s dvojprojektivní metodou, kritéria interpretace snů
 • typy snů
 • sny a psychosomatika
 • sny a proces individuace – např. také typy snových postav
 • práce se snem ve snové skupině, role snového facilitátora, zisk z terapeutické práce, jednotlivé fáze práce se snem

Struktura dne

 • úvodní skupina kurzu
 • teoretická přednáška
 • práce v trojicích se symbolem (tj. dvojice a pozorovatel, důležitá jsou pravidla vztahu a pravidla zpětné vazby)
 • ukázky konkrétních snů v rámci kazuistik
 • snová skupina – práce s konkrétními sny účastníků
 • závěrečná skupina

Termíny výuky

25. – 26. října 2014

29.-30. listopadu 2014

13. – 14. prosince 2014

31. ledna . 1. února 2015

Cena

8.400,- Kč za celý cyklus

Jak se přihlásit

Přihláška ke studiu

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Email
První část rodného čísla
Zpráva pro nás